Devadaha Sutta. La Devadaha

Devadaha Sutta.  La Devadaha
Samyutta Nikaya 22.2
O traducere

Am auzit că odată Cel Binecuvântat stătea printre Sakyani, în orașul Sakyan Devadaha. Atunci, un număr mare de călugări ce se îndreptau spre ținuturi mai îndepărtate s-au dus la Cel Binecuvântat și ajungând acolo s-au plecat în fața sa și s-au așezat alături. Stând acolo i-au spus Celui Binecuvântat: „Doamne, vrem sa mergem în provincie, în ținuturile îndepărtate și să ne stabilim acolo.”

„L-ați informat pe Sariputta?”

„Nu Doamne, nu l-am informat pe Ven. Sariputta.”

„Informați-l pe Sariputta, călugări. Sariputta este înțelept, un mare ajutor călugărilor ce îi sunt tovarăși în viața sfântă.”

„Cum spui Doamne,” au răspuns călugării.

În acest timp, Ven. Sariputta stătea sub un anume arbore cassia, nu departe de Cel Binecuvântat. Atunci călugării, încântați și aprobând cuvintele Celui Binecuvântat, s- au ridicat de la locurile lor și – plecându-se în fața sa și înconjurându-l prin partea dreaptă – s-au dus la Ven. Sariputta. Ajungând, au schimbat saluturi curtenitoare cu el. După schimbul de saluturi prietenești și curtenitoare, s-au așezat alături. Stând acolo i-au spus Venerabilului Sariputta: „Prietene Sariputta, vrem sa mergem în provincie, în ținuturile îndepărtate și să ne stabilim acolo. L-am informat deja pe Învățător.”

„Prieteni, în țările străine sunt nobili înțelepți și preoți, mireni și contemplativi – pentru că acolo oamenii sunt înțelepți și distincți – care vor întreba călugărul: „Care este doctrina învățătorului tău? Ce predă el?” Ați ascultat bine învățăturile lui, le stăpâniți bine, le-ați ascultat bine, le-ați rumegat bine, le-ați penetrat bine cu ajutorul discernământului – astfel ca răspunzând să vorbiți în concordanță cu spusele Celui Binecuvântat, să nu reprezentați greșit pe Cel Binecuvântat cu ce nu este factual, ci să răspundeți în acord cu Dhamma pentru ca nimeni ai cărui gândire este în concordanță cu Dhamma sa nu aibă vreun motiv ca să vă critice?”

„Am bate cale lungă pentru a asculta explicațiile acestor vorbe în prezența Venerabilului Sariputta. Ar fi bine dacă Ven. Sariputta însuși ne-ar lumina cu privire la înțelesul lor.”

„În acest caz, prieteni, ascultați și fiți foarte atenți. Voi vorbi.”

„Cum spui, prietene,” au răspuns călugării.

Ven. Sariputta a spus: „Prieteni, în țările străine sunt nobili înțelepți și preoți, mireni și contemplativi – pentru că acolo oamenii sunt înțelepți și distincți – care vor întreba călugărul: „Care este doctrina învățătorului tău? Ce predă el?”

„Așa fiind întrebați, ar trebui să răspundeți: «Învățătorul nostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței.»”

„Așa fiind răspuns, s-ar putea găsi nobili înțelepți și preoți, mireni și contemplativi… care să întrebe mai departe: «și învățătorul vostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru ce?»”

„Așa fiind întrebați, ar trebui să răspundeți: «Învățătorul nostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru formă… pentru senzații… pentru percepție… pentru construcții [mentale]. Învățătorul nostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru conștiință.»”

„Așa fiind răspuns, s-ar putea găsi nobili înțelepți și preoți, mireni și contemplativi… care să întrebe mai departe: «Și văzând ce pericol învățătorul vostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru formă… pentru senzații… pentru percepție… pentru construcții. Văzând ce pericol învățătorul vostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru conștiință?»”

„Așa fiind întrebați, ar trebui să răspundeți: «Când cineva nu este eliberat de pasiune, dragoste, sete, febră, poftă pentru formă, atunci din orice schimbare sau alterare a formei apare tristețe, lamentație, durere, jale și disperare. Când cineva nu este eliberat de pasiune… pentru senzații… pentru percepție… pentru construcții.. Când cineva nu este eliberat de pasiune, dragoste, sete, febră, poftă pentru conștiință, atunci din orice schimbare sau alterare a conștiinței apare tristețe, lamentație, durere, jale și disperare. Văzând acest pericol, învățătorul nostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru formă… pentru senzații… pentru percepție… pentru construcții. Văzând acest pericol învățătorul nostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru conștiință.»”

„Așa fiind răspuns, s-ar putea găsi nobili înțelepți și preoți, mireni și contemplativi… care să întrebe mai departe: «și văzând ce beneficiu învățătorul vostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru formă… pentru senzații… pentru percepție… pentru construcții. Văzând ce beneficiu învățătorul vostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru conștiință?»”

„Așa fiind întrebați, ar trebui să răspundeți: «Când cineva este eliberat de pasiune, dragoste, sete, febră, poftă pentru formă, atunci din orice schimbare sau alterare a formei nu apare tristețe, lamentație, durere, jale și disperare. Când cineva este eliberat de pasiune… pentru senzații… pentru percepție… pentru construcții.. Când cineva este eliberat de pasiune, dragoste, sete, febră, poftă pentru conștiință, atunci din orice schimbare sau alterare a conștiinței nu apare tristețe, lamentație, durere, jale și disperare. Văzând acest beneficiu, învățătorul nostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru formă… pentru senzații… pentru percepție… pentru construcții. Văzând acest beneficiu învățătorul nostru predă cucerirea pasiunii și a dorinței pentru conștiință.»”

„Prieteni, dacă cineva s-ar angaja și ar rămâne ancorat în calități mentale nepricepute și ar avea un trai plăcut aici și acum – fără pericole, fără disperare, fără febrilitate – iar odată cu prăbușirea corpului, după moarte, s-ar putea aștepta la o destinație bună, atunci Cel Binecuvântat nu ar pleda pentru abandonarea calităților mentale nepricepute. Dar pentru că atunci când cineva se angajează și rămâne ancorat în calități mentale nepricepute are un trai neplăcut aici și acum – amenințător, deznădăjduit și febril – iar odată cu prăbușirea corpului, după moarte, se poate aștepta la o destinație rea, de aceea Cel Binecuvântat pledează pentru abandonarea calităților mentale nepricepute.”

„Dacă cineva s-ar angaja și ar rămâne ancorat în calități mentale pricepute și ar avea un trai neplăcut aici și acum – amenințător, deznădăjduit și febril – iar odată cu prăbușirea corpului, după moarte, s-ar putea aștepta la o destinație rea, atunci Cel Binecuvântat nu ar pleda pentru angajarea calităților mentale pricepute. Dar pentru că atunci când cineva se angajează și rămâne ancorat în calități mentale pricepute are un trai fără pericole, fără disperare, fără febrilitate – iar odată cu prăbușirea corpului, după moarte, se poate aștepta la o destinație bună, de aceea Cel Binecuvântat pledează pentru angajarea calităților mentale pricepute.”

Asta a spus Venerabilul Sariputta. Satisfăcuți, călugării au fost încântați de cuvintele lui.

__________________
Provenance: ©1997 Thanissaro Bhikkhu. Transcribed from a file provided by the translator. This Access to Insight edition is ©1997–2009 John T. Bullitt.

Terms of use: You may copy, reformat, reprint, republish, and redistribute this work in any medium whatsoever, provided that: (1) you only make such copies, etc. available free of charge; (2) you clearly indicate that any derivatives of this work (including translations) are derived from this source document; and (3) you include the full text of this license in any copies or derivatives of this work. Otherwise, all rights reserved. For additional information about this license, see the FAQ.

How to cite this document (one suggested style): “Devadaha Sutta: At Devadaha” (SN 22.2), translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight, June 7, 2009, http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn22/sn22.002.than.html.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.