Garava Sutta – Respectul

Astfel am auzit: Cu o anumită ocazie, la puțin timp după iluminarea prin forțele proprii a Celui Binecuvântat, acesta stătea la Uruvela pe malul râului Nerañjara, la picioarele Copacului Banyan al Păstorului de Capre. Apoi, fiind singur în acel loc retras, acest raționament apăru în conștiința lui: „Omul suferă dacă trăiește fără respect și considerație. Acum, de care preot sau ascet aș putea fi eu dependent, trăind în respect și reverență față de el?”

Apoi îi veni gândul: „De dragul aducerii la perfecțiune a unui agregat imperfect al virtuții aș trăi dependent de un alt preot sau ascet, respectându-l și onorându-l. Dar în această lume cu spiritele ei deva, cu ai ei Mara-și și Brahmani, în această generație cu preoții și asceții ei, cu regii și oamenii ei obișnuiți, nu pot vedea niciun alt preot sau ascet mai desăvârșit în virtute decât mine, față de care aș putea fi dependent, trăind în respect și considerație față de el.”

„De dragul aducerii la perfecțiune a unui agregat imperfect al concentrării aș trăi dependent de un alt preot sau ascet, respectându-l și onorându-l. Dar în această lume cu spiritele ei deva, cu ai ei Mara-și și Brahmani, în această generație cu preoții și asceții ei, cu regii și oamenii ei obișnuiți, nu pot vedea niciun alt preot sau ascet mai desăvârșit în concentrare decât mine, față de care aș putea fi dependent, trăind în respect și considerație față de el.”

„De dragul aducerii la perfecțiune a unui agregat imperfect al discernământului aș trăi dependent de un alt preot sau ascet, respectându-l și onorându-l. Dar în această lume cu spiritele ei deva, cu ai ei Mara-și și Brahmani, în această generație cu preoții și asceții ei, cu regii și oamenii ei obișnuiți, nu pot vedea niciun alt preot sau ascet mai desăvârșit în discernământ decât mine, față de care aș putea fi dependent, trăind în respect și considerație față de el.”

„De dragul aducerii la perfecțiune a unui agregat imperfect al eliberării aș trăi dependent de un alt preot sau ascet, respectându-l și onorându-l. Dar în această lume cu spiritele ei deva, cu ai ei Mara-și și Brahmani, în această generație cu preoții și asceții ei, cu regii și oamenii ei obișnuiți, nu pot vedea niciun alt preot sau ascet mai desăvârșit în eliberare decât mine, față de care aș putea fi dependent, trăind în respect și considerație față de el.”

„De dragul aducerii la perfecțiune a unui agregat imperfect al cunoașterii și viziunii despre eliberare aș trăi dependent de un alt preot sau ascet, respectându-l și onorându-l. Dar în această lume cu spiritele ei deva, cu ai ei Mara-și și Brahmani, în această generație cu preoții și asceții ei, cu regii și oamenii ei obișnuiți, nu pot vedea niciun alt preot sau ascet mai desăvârșit în cunoașterea și viziunea despre eliberare decât mine, față de care aș putea fi dependent, trăind în respect și considerație față de el.”

„Ce-ar fi dacă aș trăi dependent chiar de această Dhamma față de care m-am deșteptat pe deplin, onorând-o și respectând-o?”

Apoi, cunoscând cu propria minte raționamentul din mintea Celui Binecuvântat – la fel cum un om puternic și-ar putea întinde mâna îndoită sau și-ar putea îndoi mâna întinsă – Brahma Sahampati dispăru din lumea Brahma și apăru în fața Celui Binecuvântat. Aranjându-și roba pe umăr, el îl salută pe Cel Binecuvântat cu mâinile în dreptul inimii, spunându-i: „Așa este, Cel Binecuvântat! Așa este, Cel Ajuns Departe! Acei care au fost Arhați, cei care s-au deșteptat în mod corect prin forțele proprii în trecut, și ei au trăit dependenți de această Dhamma, onorând-o și respectând-o. Cei care vor fi Arhați, care se vor deștepta corect prin forțele proprii în viitor, și ei vor trăi dependenți de această Dhamma, onorând-o și respectând-o. și fie ca Cel Binecuvântat, care este în prezent Arhat, corect deșteptat prin propriile forțe, să trăiască dependent chiar de această Dhamma, onorând-o și respectând-o.”

Aceasta este ceea ce a spus Brahma Sahampati. După ce a rostit aceste cuvinte, a spus în continuare:

Buddha-șii din trecut,
Buddha-șii din viitor,
și cel care este Buddha acum,
înlăturând suferința celor mulți –

toți au trăit,
vor trăi și cel prezent trăiește
în respect față de Dhamma adevărată.
Aceasta, pentru cei care sunt Buddha, este o lege naturală.

Deci cineva care-și dorește propriul bine,
aspirând la măreție,
ar trebui să respecte Dhamma adevărată,
amintindu-și Învățăturile Buddha-șilor.

Provenance: ©1997 Thanissaro Bhikkhu. Transcribed from a file provided by the translator. This Access to Insight edition is ©1997–2009 John T. Bullitt.

Terms of use: You may copy, reformat, reprint, republish, and redistribute this work in any medium whatsoever, provided that: (1) you only make such copies, etc. available free of charge; (2) you clearly indicate that any derivatives of this work (including translations) are derived from this source document; and (3) you include the full text of this license in any copies or derivatives of this work. Otherwise, all rights reserved. For additional information about this license, see the FAQ.

How to cite this document (one suggested style): “Garava Sutta: Reverence” (SN 6.2), translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight, June 7, 2009, http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn06/sn06.002.than.html.